Nova Aetas Renesans #1

Produkcja Nova Aetas Renesans jest już rozpoczęta i w tej chwili z taśm produkcyjnych zjeżdżają wszystkie elementy plastikowe oraz niezależne językowo. Prace nad tłumaczeniem oraz korektą z naszej strony powinniśmy zakończyć w połowie sierpnia.

Odbiór polskiej edycji Nova Aetas Renesans z fabryki jest przewidziany w połowie października, natomiast wysyłki gier zamówionych w przedsprzedaży planujemy realizować w drugiej połowie listopada.