Nova Aetas Renesans #4

Jak wielu z Was wie, LMS opublikował erratę do tego tytułu. Sprawdziliśmy całość naszej edycji i większość zmian tam wskazana została już wcześniej przez nas wprowadzona do naszej polskiej wersji (kilka z nich wyszło z naszej strony).

Jesteśmy po rozmowie z LMS i pozostałe błędy z erraty zostaną w całości wprowadzone do polskiej edycji NAR – więc wszystko to co jest w załączonej erracie zostanie w 100% ujęte w naszym wydaniu.

W drugiej połowie grudnia planujemy odbiór całości z fabryki a do naszego magazynu gra powinna dotrzeć na przełomie stycznia / lutego 2024.